Romantik Ren Vadisi

Ren nehri ve Kaleler Bölümü

 

Ren nehrinin isminin (Rhine ya da Almanca, Rhein) nereden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir.  Almanca’ya bir zamanlar geçmiş bir fiilden (rinnen: akmak, koşmak) eski zamanlarda türetildiği farz edilmektedir. Keltler nehre “Renos”, Romalılar “Rhenus” ve güney İsviçre (ya da, kuzey İtalya) Romanları (Rhaeto-Romanic) İtalyanca’da olduğu gibi “Reno”, Fransızlar “Rhin”, Felemenkler “Rijn” ve İngilizler “Rhine” derlerdi. Almanlar buna "Father Rhine" (Ren Baba ya da Aziz Ren) olarak atıfta bulunmaktadırlar. Toplam uzunluğu yaklaşık 1,320 km olan nehir, 252.000 km²’nin üzerinde bir alanı kaplamaktadır. Bodensee (göl) ile birlikte, yaklaşık 30 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Nehrin Bingen ve Bonn arasındaki uzantısı Ren’in tümü boyunca en güzel yerlerdir. Buralarda hala fazla sayıda ve hayran olunacak büyük kaleler vardır ki, Ren nehrinin zamanımızdan önce tüm Avrupa’daki en önemli suyolu olduğunu da burada belirtmek gerekir. Ren nehri üzerinde olup ta efsanelere konu olmamış az sayıda kale ya da kaya vardır. Bunlardan en çok bilineni ve şüphesiz ki Loreley’dir ki burada, kulak verildiğinde, Ren nehrindeki kaptanların söylediği şarkılar kayalıklarda hala çınlar.

 

Nehrin yukarısında, Rheinfelden (Basel’ın doğusu)’deki deltadan itibaren Ren nehri, 880 km boyunca üzerinde seyredilebilir durumdadır. Sen, Elbe, Ems, Marne, Ron ve Saon gibi Avrupa’nın önemli nehirleri kanallarla birbirlerine bağlanmıştır. 1992 yılında açılmış olan Main-Danube (Tuna) Kanalı, bu yapay suyollarının en genç olanıdır ve Ren’i Main üzerinden Tuna’ya ve dolayısıyla Kuzey Denizi’ne ve Karadeniz’e bağlar.  Bu kanalların toplamı 3,500 km’lik Rhein-Main-Danube (Tuna) karayoluna karşı gelir.

 

Ren deltasındaki en önemli liman, Duisburg’un iç bölgelerindeki, Rotterdam’dır. Ren nehri, Batı Avupa’nın en merkezi alanlarından biri, sayısız sanayi tesisleri ve yoğun tarımın yanı sıra, zengin doğal kaynakların da olduğu bir bölgenin boşaltımını sağlar.  Bugün nehirde nakliyesi yapılan ürünler öncelikle kömür, demir cevheri, tahıl, potasyum hidrat, mineral yağlar, demir, çelik, ağaç ve diğerleridir.

 

Nehir boyunca, turizm de önemli bir rol oynamaktadır. Komşu bölgelerde gittikçe artan gemi trafiği ve sanayileşme, çevresel sorunları da birlikte getirmektedir. 60’lar ve 70’lerde, Ren civarındaki nüfus çok artmış ve 1976’da Hollanda, Almanya Federal Cumhuriyeti, Fransa, Lüksemburg ve İsviçre arasında Ren şartlarını iyileştirme anlaşmasına kadar gitmiştir. Anlaşmanın uygulanması sırasındaki bazı sorunlara karşın, nehrin durumu yavaş ta olsa iyileştirilmiştir. Bugün, Kuzey-Ren-Wesphalia eyaletindeki Ren’deki 43 farklı tür balık ve iki tip kabuklu, daha fazla iyileştirilmiş bir su kalitesinin kanıtlarıdır.

 

Km 526.7

Sağ

Rüdesheim (10,300 kişi yaşıyor) Lorch'dan gelen "Tüccar Yolunun" son noktası olup çağlayanlarla çevrilidir. Ticari önemi dolayısıyla, bölgeyi kaleler korumuştur. Tren istasyonuna yakın ­  Brömserburg (yahut Niederburg) kalelerinin tarihi 10.yüzyıla dayanır. Eski bir gümrük merkezi olan kale yüzyıllar boyunca Rüdensheim şövalyelerine merkezlik etmiştir. Bunun arkasında korunmuş burcuyla ­ Boosenburg (yahut Mittelburg) bulunmaktadır. ­ Vorderburg'un kalıntıları hala kasaba merkezinde bulunmaktadır. Harika şarapları ve hoş ve çeşitli manzarası Rüdensheim'i Orta Ren bögesinin en hareketli turizm merkezi haline getirmiştir. Ünlü Drosselgasse'de sayısız eğlence mekanı sıralanır. Rüdesheim 344 metreye kadar yüksekliğinde dağ silsilesinin eteklerindeki Niederwald forest ormanının derinliklerinde yer alır. Ters yönde Bingen yakınlarındaki tepelerle birlikte, kayrak taşı dağlarındaki Ren dönüş noktasının başlangıcını işaretler.25 metre yükeklğindeki temel üzerinde bulunan 10.5 metre yükseliğindeki Germania heykeli olan Niederwald anıtı Ren nehrinden 225 metre yükseklikte bulunan dağ sırtında bulunur ve millerce uzaktan görülebilir. 1871 yılında imparatorluğun yeniden kuruluşu anısına dikilmiştir.

Km 528.4

Sol

Bingen, (24,800 kişi yaşıyor). Daha eski bir yerleşim alanı yakınlarında, Romalılar "Bingium" kalesini inşa ettiler ve Nahe nehrine bir köprü kurdular. 13.Yüzyılda Roma Kalesinin yerine kurulan ve Fransızlar tarafından 1711 tarihinde yıkılan ­ Burg Klopp güzel taş bahçelerinin ortasında bulunmaktadır. Bugünkü yapılar 19.yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Kentin üzerinde Vebanın ülkeyi kasıp kavurduğu 1666 yılında yapılıp millerce uzaktan görülebilen Rochus şapelini barındıran Rochusbergyüksek parkı bulunmaktadır. Şapel 1889-1894 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir. Roma temelleri üzerinde inşa edilen bir demiryolu köprüsü, bir cadde köprüsü ve bir de billurcuklarlakaplı oyuklu Roma köprüsü Nahe ırmağının sol tarafından Bingersbrück ilçesine götürür.

Km 529.1

Sol

Ren'deki Nahe Nehrinin Boşaltılması

Km 529.4

Sol

Bugün, Bingerbrück Bingen'in bir ilçe belediyesidir .Bingenli St. Hildegard (1098-1179) yılındığı 17.yüzyıldan sonra 19.yüzyılın ortalarında demiryolununa yol veren Rupertsberg Manastırını burada kurmuştur.

1908 yılında bir kontun oğluolarak Alzey yakınlarındaki Bermesnheim'da doğan  Bingenli Benedictine Hildegard küçük çocukluğundan itibaren geniş bir hayal dünyasına sahipti. Buna karşın kendisi yalnızca hayal gücüne  sahip biri değildi; aynı zamanda büyük bir ermiş ve öğütçü, müzisyen ve bir manastır kurucusu olup doğa ve şifacılıkta tecrübeli biriydi.  20.yüzyılın sonlarındaki bütünsel düşünce tarzına uygun olan doğa ve şifacılığa dair yazılarının modernliği BingenliHildegard'ın bugün çektiği ilginin temelinde yatar.

Km 530.2

sol

Kayalık bir adada konumlanan Ehrenfels Gümrük Kalesinin eski gözetleme kulesi (13./14.yüzyıl) olan Mäuseturm (Fare (Mouse) Kulesi). 1855 yılında, kulenin üst kısmı önemli ölçüde değiştirilmiş olup bugünlerde Bingen Çukurundan geçen gemiler içn işaret istasyonu olarak kullanılmaktadır. "Fare (Mouse) Kulesi" adı "maut" (geçiş ücreti) kelimesinen türemiştir.Efsaneye göre, isim şu şekilde anlatılmaktadır: 10.yüzyıl başında Mainz başpiskoposu Hatto burayı yıllarca yönetmiştir. Kendisi açgözlülüğü, yüzsüzlüğü ve merhametsizliğiyle nam salmıştı. Sonra ülke veba salgınına yakalanmıştı. Açlık ve sefalet ülkeyi kasıp kavuruyordu fakat Hatto depoları ağzına kadar dolu olduğu için bunların hiçbirini hissetmiyordu. Açlık çeken insanlar bu kilise ruhani liderine yiyecek için yalvarıyordu ama bu zalim adam bunların hiçbirini duymak bile istemiyordu. Yalvarışlar arttığında ise yakaranları bir ambara kapatıp kilitledi ve onları yakarak öldürdü. Günahkar bu yolla isyanı bastırdı fakat Tanrının cezasından kurtulamadı. Gecenin lerleyen saatlerinde tüm duvar ve çatlaklardan fareler çıkıp korku içindeki adama saldırdı. Adam onlardan kaçmayı başardı ve küçük ren adası üzerinde yükselen bir yalnız kuleye sığındı. Orada zincirle asılı yatağı vardı. Fakat fareler onu takip ettiler, parmaklıklardanve aralıklarda geçtiler ve Hatto ölene kadar  onu keskin dişleriyle kemirdiler. O günden sonra, Başpiskoposun hak ettiği sonuyla karşılaştığı yer "Fare Kulesi" olarak adlandırıldı. Bugün bile,rüzgar gürlediği ve dalgalar kıyılara vurduğunda, ruhunun  gecenin içindeki bir gri bulut gibi eski harabelerde dolaştığı söylenir. Ağır suçundan ötürü Başpiskopos hala daha ebedi huzura kavuşamamıştır.

Km 530.4

sağ

­ Ehrenfels, yarı yarıya üzüm bağlarının araında kalan eski bir kalenin kalıntıları  Kale 1211 yılında Bingen yakınlarındaki dar Ren Vadisini korumak amacıyla Mainz Başpiskoposunun emriyle inşa edilmiştir. Daha sonra, gümrük haklarının toplanması için kullanılmış ve Fransızlar tarafından 1689'da yıkılmıştır.

Km 530.7

sağ

Binger Loch (Bingen Çukuru) Ren Nehrinin 250 metre genişliğinde ve yer yer kumsal ve resiflerin bulunduğu bir dönüş noktasındaki bir nehir boğazıdır. Orta çağın sonlarına değin burası geçilmez nitelikteydi. Geisenheim (yahut Rüdesheim) ve Lorch arasında tüm mallar karadan taşınmak zorundaydı. Nihayet Orta Çağın sonunda seyir yapılabilen suni bir su kanalı inşa edildi ki bu kanal ilk kez 19.yüzyılın başlarında genişletildi. 1974 yılından beri, 120 metre genişlik ve 2.10metrelik derinliğiyle söz konusu su yolu nihayet iki yönlü gemi trafiğine olanak tanımaktadır.

Km 530.7

sol

Bingen Çukurunun ilk genişlemesiyle orantılı 1832 yılından kalma Anıt.

Km 532.2

sağ

Niederwald ormanının dibinde kırmızı şarabıyla ünlü olan şaraplık üzüm bağçılığı alanı olan Assmannshausen bugün Rüdesheim'in bir ilçe belediyesidir. Romalıların bile haberdar olduğu lityum içeren alkali termal kaynağı bugün gut ve romatizmadan muzdarip kişilerce ziyaret edilmektedir.

Km 533

sol

­ Rheinstein Kalesi Rendeki en eski kale yapılarından biri olup ilk başta gümrük haklarının uygulanması için bir imparatorluk kalesi olarak inşa edilmiştir. Açılır kapanır köprüsü, sarmaşık kaplı duvarları ve muhteşem Ren manzarasıyla Romanesk rekonstrüksiyonun önemli bir örneğidir. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte kalenin tarihinin 9.yüzyıla kadar uzandığı  tahmin edilmektedir. O zamanlar " Vogtberg"olarak adlandırılıyordu  bugüne kadar muhafaza ettiği Rheinstein adını alacağı 19.yüzyıla değin adı sıklıkla değiştirilmiştir.Artık bugün bir kule odasında geceleme imkanınız vardır.

Km 534.1

sol

Clemens Şapeli (13.yüzyıl)

Km 534.5

sol

19.yüzyılda "Falkenburg" olarak da adlandırılan  ­ Reichenstein, günümüzde artık bir kale oteldir. 11.yüzyılda Aachen yakınlarındaki Cornelimünster manastırının mülklerinin korunması için inşa edilmiş, 1282 yılında Rudolf of Habsburg tarafından tahrip edilmiş ve daha sonra tekrar tahkim edilmiştir.1688 yılında bu kez de Fransızlar tarafından yıkılmış 1899'da tekrar inşa edilmiştir.

Km 535.4

sol

Trechtingshausen (1,100 kişi yaşıyor)

Km 537.4

sol

­ Sooneck Kalesi muhtemelen 11.yüzyılın epey başlarında inşa edilmiştir. Kalenin eski yerleşim alanı komşu Reichenstein Kalesinin yerleşim alanı gibi şiddetli bir linç kanununa sebep olup Ren vergilerini arttırmış ve tecavüz ve yağmaya yol açmıştır. Rheinstein Kalesiyle birlikte manastırı korumakla görevli tahkim edilmiş kaleler sisteminin bir parçası olmuştur.

Km 539.4

sol

Niederheimbach, 1305 yılında inşa edilip 1689'da yıkılan ve 19.yüzyılda tekrar inşa edilen ­ Heimburg Kalesinin görkemli kulesinin gölgesi altında bulunan uzanan bir alandır. Reinland'deki konumundan ötürü Heimburg Kalesi başka bir çok orta çağ kalesi gibi 13. ve 14. yüzyıllarda Ren vergilerinin toplanması işlevini görmüştür. Ancak tam da Reichenstein ve Sooneck kaleleri gibi Heimburg Kaleleri de ta ki Rudolf of Habsburg bu alavere dalavereye son verinceye kadar soyguncu baronların sığınağı konumundaydı. Heimburg halen özel mülktür.

Km 539.8

sağ

Lorch (4,500 kişi yaşıyor). Lorch adlı eski şarap bağcılığı köyü Wispertal Vadisinin Ren Vadisine açılışında bulunur ve çok sayıda kaleyi barındırır. üzüm bağlarının arasında yaklaşık 1300 senesinde yapılmış bulunan ­Nollig Kalesi  ve eski birkasaba tahkimatının kalıntıları bulunmaktadır.

Km 540.3

sol

Wisper kavşağı

Km 541

sol

Rheindiebach, eskiden bir gövde duvarınca korunan 1219 yılında Köln mülklerinin ve gümrük alanının korunması için inşa edilen Fürstenberg Kalesi tarafından yönetilen bir köydür. 1689 yılında Fransızlarca yıkılmıştır .

Km 542

sağ

Lorchhausen, Lorch semti

Km 543

sol

Bacharach (2,300 kişi yaşıyor) bir pitoresk küçük kasaba ve Rhein şarapları için eski bir depo yeri olup hala kuleciklerle çevrili eski bir gövde duvarı ile dikkati çekmektedir. Stahleck Kalesine kadar uzanan yürüyüş yolu üzerinde 18.yüzyıldan beri çöken Gotik Werner şapelinin kırmızı kireç taşlı harabeleri bulunmaktadır.

Km 543.1

sol

­ Stahleck. 11.yüzyılda inşa edilen Stahleck Kalesi önceleri Köln'ün başpiskoposluk valileri (idarecileri) için merkez konumundayken  12.yüzyılda Palatin kontları için ikametgah ve Palatinlik Kontluğunun merkezi olarak işlev görmüştür. Fransızlar 1689 tarihinde yıkmışlardır. Bugün harabelerde bir gençlik konukevi bulunmaktadır. Özellikle bahsedilmeye değer özellikleri su dolu hendeği ve iç duvarıdır.

Km 545

sağ

­ Kaub yakınlarındaki Palatinlik. „ Kaub yakınlarında Palatinlik. Ren nehrinde ebediyen yüzen palatin kenti kontuna karşı ebediyen demirli bir taş gemi (Victor Hugo 1802-1885 Ren gezisi günlüğü). Ren nehrindeki kayalık bir ada üzerindeki Palatinlik pitoreski dünyadaki en garip kale oluşumlarından biridir. Falkenau Kayalık resifine Kral Bavyeralı Ludwig tarafından dikilen Pfalzgrafenstein,çoğu diğer kalenin aksine tamamen ekonomik gerekçelerle inşa edilmiş ve sadece gümrük istasyonu olarak işlev görmüştür. Bugün "Ren nehrindeki Palatinlik"olarak adlandırılan kale Braubach'ta yükselen Maksburg kalesinin yanı sıra Ren nehrinde bulunan az sayıdaki zarar görmemiş orta çağ şövalye kalesinden biridir. Palatinlik1946 yılından Rhineland-Palatinliği eyaletinin mülküdür. 1960'lı yıllara kadar Palatinlik Ren nehrindeki gemi trafiği için bir sinyal istasyonu olarak kullanılmıştır. 1960'ların sonları ve 1970'lerin başlarında Rendeki Palatinlik tamemen yenilenip tamir edilmiştir. Bugün yalnızda manzara seyri ve araştırma amacıyla kullanılmaktadır.

Km 546.3

sağ

Kaub, (1,200 kişi yaşıyor). Old Kaub, eski bir gümrük istasyonudur ve gemi pilotları için geleneksel bir yerleşim yeridir, hala Orta Ren bölgesinin önemli bir şarap yetiştirme bölgesidir.

Km 546.5

sağ

­ Gutenfels. "Gutenfels Kalesi" ismini 1504 yılında kuşaltma altına almak isteyen Wilhelm of Hesse’den almıştır. 1807 yılında kısmen yıkılması sonrasında, kale 1889dan 1892ye yeniden inşa edilmiştir. 600 yüz yıllık bir geleneğe sahip olan kendi şarap imalathanesine sahiptir ve bugün bir otel olarak hizmet vermektedir.

Km 549.1

sol

Hemen hemen tüm diğer Ren kaleleri gibi, ­ Schönburg Kalesi 1689 yılında Güneş Kralı Louis XIV’ün birliklerince yağmalanmış, yakılmış ve imha edilmiştir. Daha sonraları, Schönburg Kalesi yaklaşık 200 yıl boyunca kalıntılar halinde kalmıştır. Kapsamlı renovasyonlar sonrasında, bugün birinci sınıf manzarası olan bir lüks otel olarak hizmet verir.

Km 550

sol

Oberwesel, (4,300 kişi yaşıyor), 17. Yüzyıla dek sadece Wesel olarak anılmıştır. 16 küçük kuleli bir duvar hala bu bölgede dikkat çekicidir.

Km 551

sağ

Sieben Jungfrauen (Yedi Bakire) su seviyesi düşükken Oberwesel’in altından çıkan bir grup kayadır. Bunlara dair aşağıdaki masal anlatılmaktadır: bir zamanlar Schönburg kalesinde yedi güzel bakire yaşarmış. Bunların güzelliği kaleye adını vermiştir ("Güzel Kalesi "). Bu yedi hanım güzel oldukları gibi, aşk fikrini de red ediyorlarmış. Birer birer adayları red etmişler ve herhangi şikayet de duyulmamış. Bir gün, en değerli kıyafetleri ve en kibar tavırları ile yedi genç şövalye kendilerini tanıtmış ve bakirelere kendilerini takdim etmişler. Ancak hanımlar bu genç adamları da red etmişler. Birden bire göklyüzü kararmış ve yüksek bir müzik duyulmuş ve şövalyelerden her biri kızkardeşlerden birini almış. Dans ederek ve dönerek, kaleden çıkmışlar, dağdan aşağı inmişler ve direct olarak fırtına ve gökgürültüsü ile taşan nehre girmişler. Nehir tekrar sakinleştiğinde, sudan yedi kaya çıkmış. Bunlar kalpsizliği kendilerini taşa dönüştüren yedi bakireymiş.
Renn’deki denizciler bu yeri çok iyi bilirler ve masala şu şekilde devam ederler: bakireler bu taşlı hapishaneden ancak bu kayaları kaldırabilecek ve bunlarla şapelin direklerini inşa edebilecek kadar güçlü bir adam gelirse serbest kalacakmış. Ancak o zaman kalelerine dönebilecek ve yüzyıllar süren cezaları sonrasında her biri bir erkekle evlenebilecekmiş. 

Km 554.2

sağ

Loreley. 132 metre yükseklikteki bu sivri kaya nehrin belirlemesi zor olan bir noktasında yer almaktadır. Ren burada sadece 102 metre genişliktedir fakat 25 metreye kadar derinliği vardır. Masala göre, denizciler Loreley’in şarkılarına kapılıp akıntıda kaybolurlarmış. Nehirden sivri kaya formasyonun görüldüğü kadarı ile, tepedeki düzlük oldukça hareketlidir, bu anfitiyatronun sahnesinde ünlü rock grupları, tiyatrolar veya operalar sahne alabilmektedir.

Km 554.6

sağ

Loreley’in heykeli tepenin uzun dar kısmının ucunda yer almaktadır.

Loreley’in hikayesi Heinrich Heine'ın şarkısıyla dünya çapında ün kazanmıştır:

 

Km 555.9

sağ

­ Katz Castle (aslında Neu-Katzenelnbogen), 1370 yılında Katzenelnbogen Kontu Johann III tarafından yapılmış, 18. Yüzyılda ciddi oranda tahrip olmuş ve 1806 yılında Fransızlar tarafından tamamen yok edilmiştir. 1987 yılında ise yeniden inşa edilmiştir. 1989 yılında ise bir Japon iş adamı kaleyi satın almış ve birkaç milyon Alman Markı harcayarak onu bir lüks otele dönüştürmüştür.

Km 556.1

sol

Sankt Goar (3,300 kişi yaşıyor). Arkeolojik kazılar mevcut belediye bölgesinde Rona döneminde nüfusun olduğunu göstermiştir. Loreley kayasındaki resiflerle başa çıkabilmek için denizcilere birilerinin yardım etmesi gerekliydi. Muhtemelen Ren üzerinde Roma yollarını birbirine bağlayan bir deniz taşıtı vardı. Bu ufak yerleşim yeri adını Saint Goar’dan alır. 550 yılı civarında buraya yerleşmiştir ve ihtiyaç sahipleri ve seyahat edenler için bir Hristiyan pansiyonu kurmuştur.

Km 556.3

sağ

Sankt Goarshausen (1,600 kişi yaşıyor). Katz Kalesinin dibinde küçük eski bir kasaba.

Km 556.9

sol

­ Rheinfels. Ren’in 115 metre üzerinde bir uçurumun üzerindeki bir kaledir. Orta Ren’in bir zamanlar güçlü kalesi, Ren’deki en önemli hisarlardan biridir ve 1245te kurulmuştur ve 1797 yılında Fransızlar tarafından havaya yıkılmıştır. 1818 yılından sonra, kalıntılar Ehrenbreitstein kalesinin inşasında kullanılmıştır. Bugün bir kale otelini içermektedir.

Km 558.7

sağ

­ Maus Kalesi, diğer adı Deuernburg veya Thurnberg’dır, zamanının en gelişmiş yapılarından olup genel anlamda da teknik olarak o dönemdeki en gelişmiş ve muazzam binalardan biridir. Yeni yapılan kalçalı çatılar ve restore edilmiş duvar stükkosu dışında, Maus Kalesi orta çağ güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Maus Kalesi, Trier Başpsikoposu, Boemund’un ve daha sonra yerini alan ünlü Falkenstein Başpsikopos’u Kuno ve Königstein’dan Werner’ın çok sevdiği bir konut olmuştur. Konutu Katz kalesinde olan Katzenelnbogen kontları ona "Fare Kalesi/Mouse Castle" adını verdiler, çünkü bu kale onlarınkinden çok daha küçüktü. Restorasyon çalışmalarının yapılmaması ve çeşitli savaşlarda tahrip olması nedeniyle, Maus Castle 1806 yılında bir harabe halini aldı. Mimar Gärtner tarafından kalıntıların restore edilmesi geçen yüzyılın ortasına dek zaman aldı (1900dan 1906ya), kendisi kalenin orta çağ karakterini ve görünümünü koruyabilmiştir.

Km 558.9

sağ

Wellmich Maus kalesinin dibinde küçük bir orta çağ kasabasıdır. Bugün ise St. Goarshausen’ın bir ilçesidir.

Km 560

sağ

Ehrental, Prüm manastırının eski bir manastırıdır.

Km 562.5

sol

Hirzenach, Boppard’ın belediye bölgesidir.

Km 563.3

sağ

Kestert (850 kişi yaşıyor)

Km 566

sol

Bad Salzig, Boppard’ın belediye ilçesidir, orkidelerle çevrelenmiştir. Burada kasabaya 20. Yüzyılda "Karlsbad at the Rhine" adını veren Glauber Salt-bearing (Tuz taşıyan) Leonorenquelle’i bulabilir.

Km 566.5

sağ

­ Liebenstein ve ­ Sterrenberg. Ren’in üzerinde yüksek ve harika bir noktada bulunan Liebenstein Kalesi 12. Veya 13. Yüzyılda yapılmıştır ve dikkat çekici bir Gotik (kalınabilen) kulesi vardır (14. Yüzyıl), ayrı bir kayada bir baş kulenin kalıntıları mevcuttur ve doğuda küçük bir konut vardır. Liebenstein Kalesi bir "Ganerbenburg’du" (farklı evlerden çeşitli ailelerin kullandığı bir kale), bu daha sonra Nassau-Saarbruecken’a ait oldu ve imparatorluk şövalyesi statüsünü kazandı. Her iki kale de "Düşman Kardeşler" olarak tanınmaktadır. Bu hikaye yıllar önce iki kale arasında gerçekleşen bir aile kavgasına dayanmaktadır. Kesin tarih bilinmemektedir ancak Sterrenberg ve Liebenstein ailelerinin oğullarının kavgayı başlattığı söylenir. Kardeşler kanunsuz şekilde mirasın bölünmesine müdahale etmeyi denediler. Sterrenberg kalesinin iki duvarı içeridekileri Liebenstein kalesinin şövalyelerinden korumayı amaçlamaktaydı. İnsanlar iki kardeş arasındaki çatışmalar için aynı kadına iki kardeşin de aşık olması şeklinde romantik bir açıklama yapmaktadır:.

Km 567

Sağ

Kamp-Bornhofen (1,800 kişi yaşıyor). İlk olarak 13. Yüzyılda resmi olarak bahsedilmiştir, manastır kilisesi geçmiş dönemlerden muhteşem sanat eserlerine ev sahipliği yapar. Her yıl 200,000den fazla hacı Kutsal Bakire vakfı, 18. Yüzyıldan yüksek mermerli sunakları, vaaz kürsülerini ve  diğer yerleri ziyaret eder. Orta Çağlardan beri gerçekleşen gemi geçişleri Almanya’da diğer hiç bir hac yolculuğunun sunmadığı olaylardır.

Km 570.5

sol

Boppard (16,400 kişi yaşıyor) üzüm bağlarıyla ünlü, Ren nehrinin en büyük kıvrımlarından birinde kuruludur, “Boppard Hamm”. Pek çpk insan Boppard’ta rahat yaşamıştır ve orta çağlar bazı uzun süren izler bırakmıştır: Roma Kalesi, ortaçağ şehir duvarı, seçim kalesi, çeşitli manastır ve kiliseler bunlara şahittir. Aslında bir su kalesi olarak kurulmuş olan seçim kalesi Boppard’ın Ren promenade’ında kurulu olan bir yapıdır. Mütevazi yarı tomruk  evler ve yeni Ren romantic döneminden zarif villalar bir aradadır. Boppard şarabının hala mükemmel bir ünü vardır ve asıl olarak 1350 yıldan fazla bir sure önce bahsi geçmiştir. Almanya’daki 75 ha. Alanlarıyla Orta Ren Bölgesinde Bopphard Hamm’da bağlantılı en büyük ve dik üzüm bağı yamaçları vardır. 14 tam zamanlı iş birliği ile güney yamaçlarında 500,000 litreden fazla şarap elde eder. Boppard şaraplarının yaklaşık %80i Riesling üzümlerindendir. Ancak kırmızı şarap (Burgundy) geçmiş yıllarda %10luk bir Pazar payına ulaşmıştır.

Km 571.3

sağ

Filsen (620 kişi yaşıyor), Filsen Ley" gözlem noktasının 229 metre uzağında "Boppard Hamm" isimli, büyük, Ren dönüşünde bulunan bir köydür ".

Km 575.2

Sağ

Osterspai (1,400 kişi yaşıyor), barok St. Martin Kilisesi ve yarı tomruklu evler mevcuttur. Köyün merkezinde 13. Yüzyıldan Şapelli bir eski su kalesi vardır.

Km 575.4

sağ

­ Liebeneck, Osterspai köyünün üzerindedir. 1873 yılında kale gibi bir villada, eski küçük Rönesans Kalesinin bulunduğu yere inşa edilmiştir.

Km 578.5

sol

Spay (2,200 kişi yaşıyor)

Km 579.3

Sağ

Braubach’ın eski kurşun fabrikasının endüstriyel alanındaki üç yüksek baca ıssız dönemleri hatırlatmaktadır.

Km 580

Sağ

­ Marksburg Kalesi. Marksburg Kalesi, Braubach Kasabasının sembollerindendir. Orta Ren bölgesinde asla tahrip edilmemiş olan tek orta çağ kalesidir. Marksburg, Brauback kasabasının üzerinde sivri bir kayanın üzerinde bulunmaktadır ve korunabilmiş olan halinden ötürü Ren üzerindeki en çok ziyaret edilen kalelerden biridir. Japonya’daki bir eğlence parkında aslının aynı bir kopyası dahi mevcuttur. Bu, Alman Şatolar Derneği kalenin parçalara ayrılmasını red etmesi ve Japonya’da 250 milyon Alman Markı karşılığında  yeniden inşası sonucu inşa edilmiştir.

Km 580.2

Sağ

Braubach, (3,500 kişi yaşıyor). Ren’in bu bölümü insanlar ve hayvanlar için daima ideal yaşam koşulları sunmuştur. Bu şekilde eski kültürlerden ciddi sayıda tarihi eserler kasabadaki kazılarda ve civarında bulunmuştur, bu eserlerin tarihçesi yaklaşık İ.Ö. 1800 civarında Bronz çağına dek gitmektedir. Remi olarak ilk defa 691/92 civarında bahsi geçmiştir, St. Kassius ve Florentinus bazilikasının (bugünün Bonn’daki manastır Kilisesi) Mervingian Helmgar’ı, ruhsal kutsanmasını geliştirmek için Braubach’ın köyünde bir üzüm bağı bağışlamıştır. 1 Aralık 1276 tarihinde, Braubach yerleşim yeri statüsünü Alman Kralı Habsburg’lu Rudolf’tan almıştır, bu, Marksburg Kalesinin bu yerleşim yerinin üzerine yapılmasından uzun sure sonradır. Bugün hala, pek çok kültürel yapıtlar, tarihi kasaba merkezinde yarı tomruklu binaları ve küçük kuleleleri ile eski belediye binası da kapsamaktadır.

Km 581

Sol

Brey (1,300 kişi yaşıyor) yarı tomruklu evler, bir roma su kemeri ve Katolik bir şapel içerir.

Km 582.3

Sol

Rhens (2,900 kişi yaşıyor) küçük bir orta çağ şarap üreticisi kasabadır, 9. Yüzyılda dahi bahsi geçmektedir, o dönemden duvar ve küçük kuleler kısmen korunmuştur. "Königsstuhl", kasabanın üzerinde bir tepede yer almaktadır. Zemin planı 1376dan 1398e inşa edilen ve en son 1842de olmak üzere yeniden modellenen eski bir ahşap binanın örneğine uymaktadır. Siyah lav küboidlerden oluşur; orta sütunlar bazalttan yapılmıştır. Orta Çağların sonlarında, yedi Alman seçici prens burada Ren’de krallarını seçti. Seçilecek olan ilk kral 1400 yılında Palatinate’den Ruprecht’ti. Sonraki krallar kendilerini Königsstuh’te tanıttılar  ve burada bağlılık yemini ettiler. Königsstuhl’te taht giyen son kral 1486 yıında Maximilian I’di.

Km 583.3

Sol

Rhens Mineral Kaynağı

Km 585.1

Sağ

­ Lahneck. 13. Yüzyılda yapılmış olan Lahneck kalesi Ren romantic stilinin önemli bir örneğidir. 19. Yüzyılın yeniden inşalarından beri, orta çağın güçlü görünümü ile İngiliz neo-gotik görünümünü bir araya getiren bir görünüme sahiptir. Kalenin kulesi 30 metreye yakındır ve etrafında ormanlık dağ yamaçları vardır. Goethe buradan “Geistesgruss” adlı şiiri yazacak kadar etkilenmiştir.

Km 585.2

Sol

 ­ Stolzenfels. Stolzenfels Kalesinden çok uzakta olmayıp en başta 13.yüzyılda savunma amacıyla kasaba olarak inşa  edilmiş ve Prusya Veliaht Prensi tarafından 19.yüzyıl ortalarından yeniden yaptırılmıştır. Ren bölgesinin oldukça romatik önemli çalışmaları küçük ziyafet salonunun yanı sıra kale şapelinin duvar resimlerinde bulunabilir . Stolzenfels Kalesi Ren Romantizminin parçası olduğu kadar Rolandsbogen ve Loreley'in de parçasıdır. Marksburg ve Pfalzgrafenstein ile beraber Ren vadisindeki en ünlü kalelerdendir. 1242 ila 1259 yılları arasında Trier'den Isenbur Başpiskoposu tarafından inşa edilmiş ve dolayısıyla da Orta Ren bölgesinde inşa edilen son kasabalardan biridir.

Km 585.7

Sağ

Ren ve Lahn nehirlerinin kavşağı. Yaklaşık 250km uzunluğundaki Lahn nehri kaynağını "Kızıl Saç Dağlarından" alır ve Lahnstein'den akarak Ren nehrine dökülür. Her ne kadar burada da manzarada kaleler ve harabeler olsa da Rhineland-Palatinliğinin halkı Lahn'ı "boş vakit geçirme"  nehri olarak düşünmeyi tercih ederler çünkü çok sayıda spor ve fiziksel aktivite için  bir çok imkan söz konusudur. Johann W. v. Goethe bölgeyi su yoluylagelerek ziyaret etmiş ve Lahn ve Ren nehirlerinin birleştiği noktadan yükselen Lahneck Kalesinden o kadar etkilenmiştir ki hemen bir şiir yazmıştır.

Km 586

Sağ

 Lahnstein (19,000 kişi yaşıyor). 1969 yılında Oberlahnstein ve Niederlahnstein'ın birleşmesiyle kurulan Lahnstein Lahn nehrinin ren nehrine dökündüğü noktada nehrin her iki tarafına yayılan bölünmüş bir kenttir. Limanı ve fabrikalarıyla Oberlahnstein belediyesi Lahn nehir ağzının güneyinde ve Lehneck Kalesinin gölgesinde bulunmaktadır. Eski kasaba kalesinin kapı ve kuleler dahil olmak üzere önemli bölümleri korunmuştur. Niederlahnstein belediyesi Lahn nehir ağzının kuzeyinde kurulmuş olup Roma döneminde işgal edilmiştir. Johanniskirche (John’'un Kilisesi)nehir ağzının tam yanındadır. 

Km 588.5

 

Koblenz-Horchheim-Köprüsü (Otomobiller ve demiryolu)

Km 590.9

 

Koblenz-Pfaffendorf-Köprüsü

Km 591.5

Sol

Koblenz (109,400 kişi yaşıyor)  dört alçak dağ ( Eifel, Hunsrück, Taunus ve Westerwald) tarafından çevrelenmiş olup Ren ve Mosel nehirlerinin birleştiği noktada yani "Alman Üçgeninde"'dir. Hernekadar Roma kalesi (bugün Koblenz'in eski kasabası ve Mosel arasındaki alan) Mosel'in sahilinde yükselse de, Romalılar kalelerini zaten "ad confluentes" yani kavşak yeri veya "şeylerin beraber aktığı yer" olarak adlandırmıştır. O dönemde nehir boyunca uzanan bir köprü vardı. Bugün bile yapıların orta çağ ve gotik kalıntılarda Koblenz'in eski kasabasının orta çağdan kalma temellerini fark etmek mümkündür. Koblenz'in avantajlı konumu dolayısıyla Stone Age  kadar eski dönemlerde bile yerleşim merkezi olduğu farz edilmektedir. Roma çağı boyunca, tüm Mosel bölgesi buradan yönetilirdi. 1018 yılına kadar Koblenz doğrudan Kaiser'e bağlıydı. Aynı yıl, egemenliğini 1794 yılına kadar sürecek olan Trier Secmen Prensliğinin mülkiyetine geçmiştir. Uzun yılar boyunca Koblenz Secmen prenslerine ikametgah olmuştur. 1947-1950 yılları arasında Koblenz Rhineland-Palatinlik Federal Eyalet Hükümetine merkezlik etmiştir. 1897 yılında büyük bir kaide üzerine Kaiser  I.Wilhelm'in 37 metre yükseklik ve 350 zentner (35.000 kg) ağırlığındaki heykeli Alman İmparatorluğunun yeniden kuruluşuna şükran ifadesi olarak dikilmiştir. II.Dünya Savaşında, söz konusu heykel Amerikan askerleri tarafından patlatılarak tahrip edilmiştir. 1953 yılında eski heykelin yerine Alman bayrağı dikilmiştir. Heykelin Alman birliğini simgeleyen bir anıt olduğu ilan edilmiş ve on yıllar boyunca Koblenz'deki bir otelde 1948 yılında gerçekleşen Federal Alman Cumhuriyetinin kuruluşunun anısına işlev görmüştür.  Koblenzli bir hukuçu ve eşinin yardımıyla, zafer tanrıçası eşliğinde Kaiser'in at üzerindeki orijinal heykeli 1993 yılında tekrar dikilmiştir.Çift heykelin yeniden yapılması için 3 milyon mark sağlamıştır. Ehrenbreitstein kalesi "Alman Üçgeni" boyunca uzanır. Kale Ren'den 188 metre yükseklikte bulunur ve telesiejle ulaşılır.Hava güzel olduğunda buradan Koblenz ve çevresinin en güzel manzarası seyredilebilir. Kastor Kilisesi, the Florins Kilisesi, the Liebfrauen Kilisesi, clasik seçmen kalesi ve eski Kaufhaus(“departman mağazası”) ve komşusu Schoeffenhaus (mahkeme binası) görülmeye değer diğer yerlerdir.

Km 592.3

Sağ

­ Ehrenbreitstein.  Koblenz'deki Ehrenbreitstein Kalesi (Mosel ağzı boyunca) güçlü yapısıyla 1815 sonrası Avrupasında  türünün en kuvvetlilerinden biridir. Prusya'lılar tarafından inşa edilen kale bugünlerde bir gençlik konuk evi ve farklı restoranların yanısıra Teknoloji Abideleri Milli Koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Ehrenbreitstein Kalesi Koblenz ve "Alman Üçgeni" boyunca Ehrenbreitstein ilçesi üzerinde Ren nehrinden yaklaşık 118 metre yukarıda bulunmaktadır. 

Km 592.3

Sol

Mosel ağzı

Km 595.5

Sağ

Niederwerth, aynı adlı bir köyle (sol tarafta) bir ada. Köy, Merovingianlar döneminden beri varlığını sürdürmektedir.

 

.. Cruisera ile Dünya'nın en güzel nehirlerini keşfedin ..

Rus halkı tarafından ve diğer kişiler tarafından Volga Nehri adına şiirler ve şarkılar yazılmıştır. Eski bir yazar Volga Nehri hakkında şöyle demiştir; “Volga, tarihi, insanları ve doğası ile Rusya’nın ta kendisidir.” Bu söz gerçekten de doğrudur. Bu nehir Rusların tam kalbinden akar ve onlar burayı Volga diye değil de genellikle “Sevgili Volga Ana” diye çağırırlar. Bu nehir Avrupa’nın ve Rusya’nın en uzun nehridir. Uzunluğu takriben 3500 km. olan Volga, Moskova ile St. Petersburg arasındaki Valday tepelerinden doğar. Deniz seviyesinden 28 m. aşağıda olan Hazar Denizi’ne dökülür. Valday tepelerinde bulunan birçok göl ve bataklıklardan gelen kaynak kollarının birleşmesiyle meydana gelen Volga, Rjev’den itibaren ulaşıma elverişli bir halde akar. Moskova Kanalı’yla birleştiği yerden sonra genişliği 230 m.yi bulur. Bundan sonra nehirde düzenli bir ulaşım sağlanır. "Beyaz Geceler" olarak adlandırılmasının nedeni, bu isim Dostoyevski tarafından ilk defa kullanılarak bugünlere gelmiştir. Mayıs – Temmuz dönemlerinde güneşin çok geç saatlerde batması sebebi ve gecelerde aydınlık olduğu için bu gecelere büyük düşünür tarafından “Beyaz Geceler” denilmiştir. St. Petersburg’da güneş saat 00:00’a doğru batıyor ve 04:00’e doğru da doğuyor. Volga gezisi; kanallar, göller ve nehirlerden oluşuyor. Esasında bu gezi “KANALLAR, GÖLLER, NEHİRLER” olarak adlandırılabilirdi. Ayrıca şöyle bir ad da verilebilirdi “SU YOLU İLE MOSKOVA’DAN ST. PETERSBURG’A” veya programına göre; “ST. PETERSBURG’DAN MOSKOVA’YA.